TECHmED

Peter Blahút

Wellensov syndróm

Kritická proximálna stenóza RIA


Wellensov syndróm


EKG a Wellensov syndróm


EKG a Wellensov syndróm (Typ I)


EKG a Wellensov syndróm (Typ II)


Windowmaker artery


Koronarografia RIA a Wellensov syndrómWindowmaker arteryZavedenie stentuRekanalizácia RIA
Pseudo-normalizácia T vĺn a Wellensov syndróm


Diferenciálna diagnostika a Wellensov syndróm


De Winterové T vlny a Wellensov syndróm

De Winterové T vlny

EKG a De Winterové T vlny
Wellensov syndróm


EKG a Wellensov syndróm
Wellensov syndróm (Typ II)
Wellensov syndróm (Typ II)
Wellensov syndróm (Typ II)
Wellensov syndróm (Typ I)
De Winterové T vlny