TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Wolff Parkinson White (WPW) syndróm

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Wolff Parkinson White (WPW) syndróm

Pre-excitation syndrome, WPW syndrome, Atrioventricular bypass, Auriculoventricular accessory pathway syndrome

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Preexcitačný syndróm

 • Fyziologicky sú komory aktivované cez
 • Preexcitačný syndróm znamená
  • že komory sú aktivované skôr
  • Komory sú pre-excitované cez akcesórnu dráhu
 • Najčastejšia akcesórna dráha je Kentov zväzok
  • Preto sa WPW syndróm často označuje ako
   • Pre-excitačný syndróm (čo nie je správne)

 • Poznáme 3 pre-excitačné syndrómy:

Pre-excitation, WPW syndrome, LGL syndrome, Mahaim syndrome, Kent, James, Mahaim bundle

Wolff Parkinson White (WPW) syndróm


Delta vlna a WPW syndróm


ECG WPW syndrome, mechanism delta wave, bundle of Kent

EKG a WPW syndrómECG WPW syndrome, sinus rhythm, delta wave, Short PR, QRS prolongation

WPW syndróm


Lokalizácia Kentovho zväzku

 • Kentov zväzok sa najčastejšie vyskytuje:
  • Ľavá predsieň: 46-60%
  • Pravá predsieň: 13-21%
  • Postero-septálne: 25%
  • Antero-septálne: 2%

 • d´Avila algoritmus
  • Dokáže lokalizovať Kentov zväzok s presnosťou 90%
  • Do 8 anatomických miest

 • Na lokalizáciu Kentovho zväzku do ľavej a pravej predsiene
  • Sa používajú zvody V1 a V6
  • WPW syndróm typ A (ľavá predsieň)
   • Kentov zväzok spája ľavú predsieň - ľavú komoru
  • WPW syndróm typ B (pravá predsieň)
   • Kentov zväzok spája pravú predsieň - pravú komoru


WPW syndrome, Accessory pathway 8 anatomic locations

WPW syndróm Typ A (ľavá predsieň)

WPW syndrome Type A, left-sided accessory pathway
 • Kentov zväzok spája ľavú predsieň + ľavú komoru
 • Impulz pre-excituje ľavú komoru, potom sa šíri do celého myokardu
 • QRS pripomína Blokádu pravého Tawarového ramienka
 • QRS komplex je pozitívny vo V1

WPW syndróm Typ B (pravá predsieň)

WPW syndrome Type B, right-sided accessory pathway
 • Kentov zväzok spája pravú predsieň + pravú komoru
 • Impulz pre-excituje pravú komoru, potom sa šíri do celého myokardu
 • QRS pripomína Blokádu ľavého Tawarového ramienka
 • QRS komplex je negatívny vo V1

Diferenciálna diagnostika WPW syndrómu


Manifestný Kentov zväzok

WPW syndrome, manifest or overt accessory pathway, delta wave

EKG (Delta vlna)

 • Na EKG je Delta vlna
 • Pretože impulz cez Kentov zväzok začína aktivovať komory skôr
  • ako impulz cez AV junkciu

Latentný Kentov zväzok

WPW syndrome, latent accessory pathway, narrow QRS complex

EKG (Úzky QRS bez Delta vlny)

 • Na EKG je úzky QRS komplex bez Delta vlny
 • Komory sú aktivované súčasne cez AV junkciu a Kentov zväzok
 • Delta vlna je prekrytá úzkym QRS komplexom

Skryté vedenie cez Kentov zväzok

WPW syndrome, concealed accessory pathway

EKG (Úzky QRS bez Delta vlny)

 • Na EKG je úzky QRS komplex bez Delta vlny
 • Pretože komory sú aktivované len cez AV junkciu
 • Impulz cez Kentov zväzok je blokovaný, Delta vlna nevzniká
 • EKG obraz je rovnaký ako pri Latentnom Kentovom zväzku

Ortodrómna AVRT


Orthodromic AVRT - atrioventricular reentry tachycardia

EKG (Úzke QRS)

 • Ortodrómna AVRT
 • Úzke QRS komplexy, bez Delta vlny
  • Komory sú aktivované cez AV junkciu
 • Predsiene sú aktivované cez Kentov zväzok
  • P vlnyza QRS komplexom (často skryté v T vlne)

Antidrómna AVRT


Antidromic AVRT - atrioventricular reentry tachycardia

EKG (Široké QRS a Delta vlna)

 • Antidrómna AVRT
 • Široké QRS komplexy, Delta vlna
  • Komory sú aktivované cez Kentov zväzok
 • Predsiene sú aktivované cez AV junkciu
  • P vlny sú pred QRS komplexom (často skryté v T vlne)

Fibrilácia predsieni a WPW syndróm


WPW syndrome, accesory pathway, atrial fibrillation, ventricular fibrillation, fusion beat, capture beat

EKG (Široké QRS a Delta vlna)

 • Fibrilácia predsieni s WPW syndrómom
 • Komory sú aktivované hlavne cez akcesórnu spojku
  • Vznikajú široké QRS komplexy (pre Delta vlnu)
  • Môžu dosiahnúť frekvenciu až 200-300/min.
 • Ak prechádza impulz intermitentne aj cez AV junkciu, môže vzniknúť

Malígna akcesórna dráha

malignant accessory pathway, wpw syndrome, bundle of kent

Benígna akcesórna dráhaECG wpw syndrome, type A, left-sided accessory pathway, delta wave

WPW syndróm (Typ A)


WPW syndrome Type A, left-sided accessory pathway

ECG wpw syndrome, Type A, Short PR interval, broad QRS, delta wave, pseudo-infarction pattern, left-sided accessory pathway

WPW syndróm (Typ A)

 • Skrátený PQ interval < 0,12s
 • Delta vlna a široký QRS cca 0,15s
 • Dominantný QRS a Delta vlna (V1)
  • Je to znak, že Kentov zväzok je v ľavej predsieni
 • Dominantný R kmit vo V1-V3
 • Patologické Q (aVL)

WPW syndrome Type A, left-sided accessory pathway


ECG wpw syndrome, Type A, delta wave, dominant R wave in V1

WPW syndróm (Typ A)

 • Skrátený PQ interval < 0,12s
 • Delta vlna a rozšírený QRS cca 0,15s
 • Dominantný QRS a Delta vlna (V1)
  • Je to znak, že Kentov zväzok je v ľavej predsieni
 • Dominantný R kmit vo V1-V3
WPW syndrome Type A, left-sided accessory pathway


ECG wpw syndrome, Type B, Delta wave, short PR inteval, right-sided accessory pathway

WPW syndróm (Typ B)

WPW syndrome Type B, right-sided accessory pathway


ECG wpw syndrome, type B, delta wave, Q wave, pseudo-infarction pattern

WPW syndróm (Typ B)

WPW syndrome Type B, right-sided accessory pathway


ECG intermittent WPW pattern, syndrome type B, sinus rhythm

Intermitentný WPW syndróm (Typ B)

 • Na EKG je sínusový rytmus
  • Počas sínusového rytmu Kentov zväzok blokuje impulzy
  • Impulzy prechádzajú na komory len cez AV junkciu
 • Intermitentne sa objavujú široké QRS komplexy s delta vlnou
 • Kentov zväzok je v pravej predsieni
  • Široké QRS komplexy s Delta vlnou sú negatívne vo V1 zvode
WPW syndrome Type B, right-sided accessory pathway


ECG intermittent WPW syndrome type B, sinus rhythm

Intermitentný WPW syndróm (Typ B)

 • Na EKG sa strieda WPW syndróm a sínusový rytmus
 • Vidíme hlavne široké QRS komplexy s delta vlnou (WPW syndróm)
 • Kentov zväzok je v pravej predsieni
  • Široké QRS komplexy s Delta vlnou sú negatívne vo V1 zvode
WPW syndrome Type B, right-sided accessory pathway


ECG wpw syndrome, ventricular fibrillation, and atrial fibrillation

WPW syndróm a Fibrilácia predsieni

 • Široké QRS komplexy s Delta vlnou
 • Akcia srdce je nepravidelná s frekvenciou 300/min.
 • Pacient má fibriláciu predsieni
  • Impulzy prechádzajú na komory cez Kentov zväzok
 • Pacient má malígnu akcesórnu spojku
WPW syndrome, malignant accessory pathway, atrial fibrillation, ventricular fibrillation


ECG WPW syndrome ventricular activation by 2 accessory pathways (posteroseptal and left posterior regions). Change axis in lead II

WPW syndróm a Fibrilácia predsieni

 • Široké QRS komplexy s Delta vlnou
 • Akcia srdce je nepravidelná s frekvenciou cca 300/min.
 • Morfológia QRS komplexov sa mení
  • V strede na EKG sa zdá prítomný zachytený sťah
   • Komory boli aktivované len cez AV junkciu
 • Vidíme 2 rôzne QRS komplexy s Delta vlnou (II zvod)
  • Pacient má 2 akcesórne dráhy (2 Kentove zväzky)
  • cez ktoré striedavo prechádzajú impulzy na komory
WPW syndrome, 2 accessory pathways

Peter Blahút
techmed@techmed.sk