TECHmED

Peter Blahút

Wolff Parkinson White (WPW) syndróm

Preexcitačný syndróm


Wolff Parkinson White (WPW) syndróm


Delta vlna a WPW syndróm


EKG a WPW syndrómWPW syndróm


Lokalizácia Kentovho zväzku


WPW syndróm Typ A (ľavá predsieň)


WPW syndróm Typ B (pravá predsieň)


Diferenciálna diagnostika WPW syndrómu


Manifestný Kentov zväzok


EKG (Delta vlna)


Latentný Kentov zväzok


EKG (Úzky QRS bez Delta vlny)


Skryté vedenie cez Kentov zväzok


EKG (Úzky QRS bez Delta vlny)


Ortodrómna AVRT


EKG (Úzke QRS)


Antidrómna AVRT


EKG (Široké QRS a Delta vlna)


Fibrilácia predsieni a WPW syndróm


EKG (Široké QRS a Delta vlna)


Malígna akcesórna dráha


Benígna akcesórna dráha
WPW syndróm (Typ A)
WPW syndróm (Typ A)
WPW syndróm (Typ A)
WPW syndróm (Typ B)
WPW syndróm (Typ B)
Intermitentný WPW syndróm (Typ B)
Intermitentný WPW syndróm (Typ B)
WPW syndróm a Fibrilácia predsieni
WPW syndróm a Fibrilácia predsieni