TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Znížená progresia R kmitu

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Znížená progresia R kmitu

Poor R Wave Progression (PRWP)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Progresia R kmitu a Prechodová zóna

ECG R wave progression in precordial leads, RS transition zone heart rs transition zone main electrical vector

Progresia R kmitu a Prechodová zóna


Patologický R kmit

 • Fyziologicky smeruje hlavný vektor v 3D priestore
  • Od zvodu aVR (Negatívny S kmit, Q kmit)
  • Ku laterálnym zvodom (aVL, I, V5, V) (Dominantný R kmit)

 • Nasledujúci R kmitu vyžaduje zvýšenú pozornosť:
 • Dominantné R vo V1
  • Vo V1 zvode nesmie byť R kmit dominantný
 • Dominantné R v aVR
  • V aVR zvode nesmie byť R kmit dominantný
 • Znížená progresia R kmitu
  • Výšky R kmitu nenarastá od V1 po V5
 • QRS alternans
  • Mení sa výška R kmitu od úderu k úderu

12 ecg lead rs transition zone

EKG a Znížená progresie R kmitu

 • R kmit vo V3 < 4mm
 • Amputované R
  • (vo V1-V3 nie je prítomný R kmit)


 • Amputované R (V1-V3)
  • Je neprítomnosť R kmitu (V1-V3)
ecg poor r wave progression in chest leads

ecg r wave progression in precordial leads

Príčiny Zníženej progresie R kmitu

Loss r wave progression, electrical window, old infarction


ECG poor r wave progression, pathlological Q wave, old antero-septal STEMI infarction

Amputované R a Starý antero-septálny infarktECG poor r wave progression and left ventricular hypertrophy

Znížená progresia R kmitu a Hypertrofia ľavej komoryECG lead misplacement V1 and V3 with poor R wave progression

Znížená progresia R kmitu a Prehodené zvody V1 a V3ECG dilatation cardiomyopathy and poor r wave progression, P biatriale, biatrial hypertrophy, left and right ventricular hypertrophy

Znížená progresia R kmitu a Dilatačná kardiomyopatiaECG left bundle block (LBBB) and poor r wave progression, broad QRS complex, RSR V1-3, M-shaped, wide slurred s wave lateral leads (I, aVL, V5-6)

Amputované R a Blokáda ľavého Tawarového ramienkaECG WPW syndrome type B and poor R wave progression

WPW syndróm typ BECG dextrocardia and poor r wave progression, right axis deviation

Znížená progresia R kmitu a Dextrokardia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk