TECHmED

Peter Blahút

Znížená progresia R kmitu

Progresia R kmitu a Prechodová zóna

Progresia R kmitu a Prechodová zóna


Patologický R kmit


EKG a Znížená progresie R kmitu
Príčiny Zníženej progresie R kmituAmputované R a Starý antero-septálny infarktZnížená progresia R kmitu a Hypertrofia ľavej komoryZnížená progresia R kmitu a Prehodené zvody V1 a V3Znížená progresia R kmitu a Dilatačná kardiomyopatiaAmputované R a Blokáda ľavého Tawarového ramienkaWPW syndróm typ BZnížená progresia R kmitu a Dextrokardia