TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Neskorý systolický šelest


Neskorý systolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Neskorý systolický šelest
Systolický klik a neskorý systolický šelest

Počas systoly sa uzatvárajú atrioventrikulárne chlopne. Pri prolapse týchto chlopní dochádza v strede systoly k prepadnutiu cípov do predsiene čo môžeme počuť ako systolický klik. Prepadnuté cípy potom ostávajú čiastočne otvorené a vzniká patologické prúdenie krvi, čo počujeme ako crescendo neskory systolický šelest. Šelest začína byť počuteľný po prepade cípov do predsiene, čo je v strede systoly. Najčastejšie ide o prolaps mitrálnej chlopne. Neskorý systolický šelest sa často vyskytuje so systolickým klikom.

auskultácia Neskorý systolický šelest

Neskorý systolický šelest

Prolaps mitrálnej chlopne
Prolaps trikuspidálnej chlopne
Koarktácia aortyPeter Blahút
techmed@techmed.sk