TECHmED

TECHmED / Google ranking faktory 2011 / Domain Level Keyword Agnostic Features

TECHmED

Peter Blahút


Domain Level Keyword Agnostic Features

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Nezávislé faktory domény od kľúčových slov

Domain Level Keyword Agnostic Features

Tieto ranking faktory sa spájajú s názvom domény, ale nespájajú sa s odkazmi na doménu a ani s kľúčovými slovami v názve domény. Zameriavajú sa na počet a druh znakov v názve domény, kvantitu error stránok na doméne, jedinečný obsah. Tri znaky majú negatívnu koreláciu.
Domain Level Keyword Agnostic Features - Correlated Date
Nezávislé faktory domény od kľúčových slov - korelácia

 1. # of Hyphens in Domain Name

  Počet pomĺčiek (-) v názve domény

  Hyphens in Domain Name
 2. Numeric Characters in Doman Name

  Čísla v názve domény

  Numeric Characters in Doman Name
 3. Domain Name Lenght

  Dlžka domény - čím dlhšia tým horšie

  Domain Name Lenght

Domain Level Keyword Agnostic Features - Survey Data
Nezávislé faktory domény od kľúčových slov - prieskum

 1. Uniqueness of content across the whole site

  Jedinečný obsah stránok na celej doméne

  Uniqueness of content across the whole site
 2. Freshness of content on the site

  Ako často sú stránky domény aktualizované, resp. ako často pribúdajú nové napr. články blogu...

  Freshness of content on the site
 3. Bounce rate for the site, as measured by users returning to the SERPs page very quickly after visiting the site

  Bounce rate - miera opustenia vašej domény po tom, ako vás navštívil návštevník cez SERP a vrátil sa späť na SERP.

  Bounce rate for the site
 4. Aggregated CRT from Google SERPs for the domain

  Celková miera preklikov zo SERPu na doménu

  Aggregated CRT from Google SERPs for the domain
 5. Quantity of error pages crawled on the site

  Kvantita error stránok domény indexovaná robotom

  Quantity of error pages
 6. Lenght of time since domain first registered

  Vek domény - ako dlho je indexovaná Googlom

  Lenght of time since domain first registered
 7. Aggregated domain HTTP response time for pages on the domain (as measured by googlebot)

  Celková priemerná odpoveď stránok vašej domény na prekliky merané googlebotom.

  Aggregated domain HTTP response time for pages
 8. Aggregated domain load speed for pages on the domain (as measured by usage data)

  Celková priemerná rýchlost načítania stránonk domény meraná pomocou prenesených dát.

  Aggregated domain load speed for pages
 9. The number of 404 pages linked to from the domain

  Počet stránok 404 na vašej doméne - ide o stránky na ktoré máte odkaz, ale neexistujú.

  The number of 404 pages linked to from the domain
 10. Quality of other sites hosted on the same C-block of IP addresses

  Kvalita - autorita stránok, ktoré sú registrované na tom istom C-bloku IP adresy ako vaša doména

  Quality of other sites hosted on the same C-block
 11. Presence of hyphens used in domain name

  Prítomnosť pomĺčiek v názve domény

  Presence of hyphens used in domain name
 12. Number of characters in domain name

  Počet čísiel v názve domény

  Number of characters in domain name
 13. Lenght of time until domain name expires

  Dlžka casu expirácie názvu domény

  Lenght of time until domain name expires

Domain Level Authority Features - Non Link Based
Autorita domény - nezávislá od odkazov

 1. Search volume for the brand/domain

  Celkové hľadanie vašej značky/domény

  Search volume for the brand/domain
 2. Quantity of mentions of the brand/domain on new sites

  Kvantita prezentovania mena vašej značky/domény na iných - nových stránkach

  Quantity of mentions of the brand/domain
 3. Quantity of mentions of the brand/domain on social sites

  Kvantita prezentovania vašej značky/domény na sociálnych sieťach

  Quantity of mentions of the brand/domain
 4. Volume of toolbar/browser usage data for the domain

  Objem získaných dát pomocout google toolbaru

  Volume of toolbar/browser usage data for the domain
 5. Citations for the domain in Wikipedia

  Citácie mena vašej domény na Wikipédií

  Citations for the domain in Wikipedia
 6. Businness is registered with Google Places

  Vaša doména a biznis s ňou spojený je registrovaný v Google places

  Businness is registered with Google Places
 7. Website has an official Facebook page

  Vaša stránka má oficiálnu facebook stránku

  Website has an official Facebook page
 8. Website has an official Twitter page

  Vaša stránka má oficiálnu Twitter stránku

  Website has an official Twitter page
 9. Website has an official Linkedin page

  Vaša stránka má oficiálnu Linkedin stránku

  Website has an official Linkedin page
 10. Website is listed frequently on Linkedin profiles as an employer

  Vaša stránka je často uvádzaná v profiloch ľudí na Linkedin ako zamestnávateľ

  Website is listed frequently on Linkedin profiles
 11. Website has a tax paying business associated with

  Vaša stránka platí daň v súvislosti s činnosťou, ktorú robí (stránky budú asi v USA evidované v nejakom daňovom katalógu podľa oblasti v ktorej pôsobia)

  Website has a tax paying business associated with

Nazávislé faktory domény od kľúčových slov - rady

Tvorte stránky s jedinečným obsahom a aktualizujte ho. V žiadnom prípade neumiestňujte na vaše stránky skopírovaný text z iných stránok.

Vytvorte profil stránky na Facebooku, Twittery, Linkedin a snažte sa používať API z týchto sociálnych sietí napr. Like Box od Facebooku

Určite si vytvorte profil stránky aj na Google+ a zaregistrujte sa v Google Places - veľmi efektívna služba v prípade, že máte miestny obchod, reštauráciu, kaderníctvo, lekáreň... Ide priamo o produkty Google a tým vás Google môže "lepšie" spoznať a zvýší vám relevantnosť v SERPe.

V názve domény nepoúžívajte čísla, pomĺčky a vyhnite sa zbytočné dlhým názvom. Ak máte kvalitný obsah a služby na stránke ľudia si vás zapämatajú bez ohľadu na názov domény.Peter Blahút
techmed@techmed.sk