TECHmED

TECHmED / Google ranking faktory 2011 / Page Level Link Metrics

TECHmED

Peter Blahút


Page Level Link Metrics

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Odkazy na stránku

page level link metrics

Ide o počet prichádzajúcich - externých odkazov na vašu stránku/stránky. Pre search engine - Google je dôležitá kvantita, unikátnosť a relevantnosť stránok, ktoré na vás odkazujú. Dôležitejšie ako kvantita je diverzita a relevantnosť odkazov. Musíte vytvoriť taký web, aby ľudí zaujal a aby na vás spontánne odkazovali s dôverihodných stránok.
Táto skupina faktorov sa zameriava na jednotlivé stránky vašeho webu a ranking každej stránky posudzuje zvlášť. V poslednom období sa zvyšuje význam odkazov zo sociálnych sietí a pokiaľ ide o anchor text odkazov na vašu stránku, tak vyššiu koreláciu má partial, ako exact match anchor text odkazu.

Page Level Link Based - Correlated Data
Odkazy na stránku - korelácia

 1. Page Authority

  Autorita stránky - nadabúda hodnotu od 0 od 100 a SEOmoz ju ráta z mnohých atribútov ako: mozRank, mozTrust, odkazy z jednotlivých domén... Podobným spôsobom postupuje aj Google.

  Page Authority
 2. # of Root Domains Linking w/ Partial Match Anchor Text

  Počet root domén, ktoré odkazujú na stránku partial match anchor textom.

  root domains linking partial match anchor text

 3. MozRank Passed by External Links w/ Partial Match Anchor Text

  MozRank získaný z externých odkazov - s partial match anchor textom. MozRank je analógia pageranku v systéme Seomozu

  pageranke by external links partial anchor text

 4. # of Linking C-Blocks to Page

  Počet C-blokv IP adresy, ktoré odkazujú na stránku. Ak máte odkazy z viacerých domén, ale domény sú na jednom C-bloku IP adresy znamená to, že si na danú stránku odkazujete z príbuznej - affliliate domény.

  linking c block to page

 5. #of Linking IP Addresses to Page

  Počet IP adries - domén, ktoré odkazujú na stránku

  linking ip addresses

 6. # of External Links w/ Partial Match Anchor Text

  Počet externých odkazov s partial match anchor textom na stránku

  external links with partial match anchor text

 7. # of Linking Root Domains

  Počet root domén, ktoré odkazujú na stránku

  linking root domains to page

 8. MozRank Passed by External Links w/ Exact Match Anchor Text

  MozRank získaný z externých odkazov, ktoré majú exact match anchor text

  pagerank from external links with exact match anchor

 9. # of Linking Subdomains

  Počet subdomén, ktoré odkazujú na stránku

  linking subdomains

 10. # of Linking Root Domains w/ Exact Match Anchor text

  Počet root domén, ktoré odkazujú na stránku s exact match anchor textom

  linking root domains with exact match anchor

 11. # of Followed Linking C-Blocks

  Počet C-blokov IP adresy, ktoré odkazujú na stránku bez atribútu nofollow

  linking followed c blocks

 12. # of External Links w/Exact Match Anchor Text

  Počet externých odkazov s exact match anchor textom

  linking external exact match anchor

 13. # of External Links

  Počet externých odkazov na stránku

  external linking to page

 14. # of Nofollowed Linking C-Blocks

  Počet C-blokov IP adresy, ktoré odkazujú na stránku s atribútom nofollow

  nofollow linking c block

 15. # of Juice Passing External Links

  Počet Link Juice z externých odkazov. Link Juice je benefit, získaný z externých odkazov. (ide o benefit stránok s odkazmi smerujúcimi na vašu stránku, no odkazy musia spĺňať určité kritéria: neobsahujú nofollow atribút, stránka odkazu je zaindexovaná, nejde o platený odkaz, stránka na ktorej sa odkaz nachádza musí prekročiť určitú hranicu autority, každý odkaz má určitú hodnotu link juicu - padľa hodnoty pageranku stránky kde sa odkaz nachádza a podľa počtu odkazov na danej stránke)

  link juice passing external links

 16. # of Followed Linking Root Domains

  Počet root domén, ktoré odkazujú na stránku bez atribútu nofollow

  follow linking root domains

 17. External mozRank

  MozRank len z externých odkazov. Nerátajú sa interné odkazy.

  pagerank from extarnal links

 18. mozRank passed from partial anchor match links

  mozrank získaný zo všetkých odkazov, ktoré majú partial match anchor text

  mozrank from partial match anchor text

 19. Total # of Links to Page

  Celkový počet odkazov na stránku

  total number of links

 20. # of Links w/ Partial Anchor Match Text

  Počet odkazov s partial match anchor textom

  links with partial anchor text

 21. # of Nofollowed Links to the Root Domain

  Počet nofollow odkazov na root doménu stránky

  nofollow links to the root domain

 22. mozRank Passed by links with exact match anchor text

  mozRank získaný z odkazov s exact match anchor textom

  pagerank from exact match anchor text

 23. # of links w/ exact match anchor text

  Počet odkazov s exact match anchor textom

  liks with exact match anchor text

 24. mozRank

  mozRank stránky

  mozrank

 25. mozTrust

  mozTrust stránky. MozTrust je hodnota z dôverihodnosti odkazov smerujúcich na danú stránku. Napr. budete mať vysoký mozTrust (0-10) ak na vás odkazujú univerzity a štátne organizácie...

  moztrust

 26. % of External Exact Match Anchor Text Links

  Percento externých odkazov s exact match anchor textom

  exact match anchor text

 27. # of Internal Links to the Page

  Počet interných odkazov na stránku

  internal links

 28. % of External Links

  Percento externých odkazov

  external links

 29. # of Internal Links w/ Partial Match Anchor Text

  Počet interných odkazov s partial match anchor textom

  internal links with partial match anchor text

 30. # of Internal Links w/ Exact Match Anchor Text

  Počet interných odkazov s exact match anchor textom

  internal links with exact match anchor text

 31. % of Linking C-Blocks that are Followed

  Percento C-blokov IP adresy, ktoré majú odkazy bez atribútu nofollow

  linking c block with follow

Page Level Link Based - Survey Data
Odkazy na stránku - prieskum

 1. Quantity of unique linking root domains that contain a link employing the keyword as the exact anchor text

  Počet jedinečných root domén, ktoré obsahujú odkaz na stránku s exact match anchor textom

  unique linking root domains

 2. Quantity of unique linking root domains that contain a link emloying the keyword as part of the anchor text

  Počet jedinečných root domén, ktoré obsahujú odkaz na stránku s partial match anchor textom

  unique linkig root domains with partial anchor text

 3. Quantity of unique linking domains to the page

  Počet jedintečných domén, ktoré odkazujú na stránku

  linking domains to the page

 4. Quantity of links that employ the keyword as the exact anchor text

  Počet odkazov, kde sa klúcové slovo rovná anchor textu - exact anchor text

  links with exact match anchor text

 5. Quantity of links that employ the keyword as part of the anchor text

  Počet odkazov v ktorých tvorí klúčové slovo časť anchor textu

  link with partial match anchor text

 6. "Raw" importance of the page as measured by algorithms like PageRank, StaticRank, mozRank, etc.

  Dôležitost stránky, ktorá je získaná a vypocítaná z hodnôt pageranku, staticranku, mozranku...

  importance page pagerank, staticrank, mozrank

 7. Topical relevance of linkig pages

  Obsahové zameranie stránok, ktoré odkazujú na vašu stránku

  topical relevance of linking page

 8. "Distance" of the page from a trusted seed set as measured by algorthms like TrustRank, mozTrust, etc.

  Hodnota dôverihodnosti stránky získaná z trustranku, moztrustu...

  trusted linking pages

 9. Topical relevance of linking domains

  Obsahové zameranie domén, ktoré odkazujú na vašu stránku

  topical relevance domains

 10. Quantity of unique linking C-blocks of IP addresses to the page

  Kvantita odkazujúcich jeditenčncý C-blokov IP adrasy na stránku

  linkin c block ip

 11. Quantity of unique URLs with links to the page

  Počet jedinečných URL, ktoré odkazujú na vašu stránku

  linking unique url to page

 12. Diversity of links types (e.g. blogs, forums, directories) linking to the page

  Diverzita - rozmanitosť odkazov, ktoré smerujú na vašu stránku. Napr. odkazy z blogu, fóra, katalógov...

  diversity of links bolg forum directories

 13. Links from pages considered to be "Hubs" such as in the "Hilltop" algorithm

  SEO Hub - ide o stránky, ktoré sú optimalizované na špecifické jedno slovo, alebo frázu. Kľúčové slovo majú v title, nadpise, URL, odkazoch, texte... Hilltop algoritmus je vzťah medzi "expert" stránkami a stránkami s "autoritou", ktorý začal Google používať v 2003. Expert stránky sú stránky, ktoré odkazujú na relevantné non-affliliated stránky (non-affliliated sú od seba absolútne nezávislé bez tranzitívnej relácie, nemajú spoločné prvé tri čísla IP adresy, ani názov domény www.ibm.com - www.ibm.co.uk) Príkladom expert stránok sú renovované katalógy: DMOZ, Yahoo katalóg. Hub je v tomto prípade stránka katalógu, ktorá má zoznam napr. len na pracovné portály (celá stránka je optimalizované na slovo "práca") Stránky s autoritou sú stránky, ktoré majú odkazy od expert stránok a na základe týchto odkazov sú radené v SERPe.

  hilltop algorithm seo hubs

 14. Sentiment of the external links to the page

  Google analyzuje anchor text odkazov na vašu stránku - ide o Sentiment analysis. Napr. Odkaz na pracovný portál: "tu nenájdete prácu" má negatívny vplyv na ranking stránky a odkaz "prácu nájdete tu" má pozitívny vplyv na ranking stránky.

  sentiment external links

Odkazy na stránku - rady

Získajte čo najväčší počet odkazov z dôverihodných a jedinečných domén

Odkazy by mali byť s takým anchor textom, ktorý vystihuje vašu stránku (web).

Uprednostňujte textové odkazy pred odkazmi pomocou obrázkov.Peter Blahút
techmed@techmed.sk