TECHmED

TECHmED / Google ranking faktory 2011 / Page Level Traffic/Query Data

TECHmED

Peter Blahút


Page Level Traffic/Query Data

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Prístup a pohyb na stránke

page level traffic data graf

Skupina faktorov, ktorá analyzuje pohyb návštevníkov na vašom webe a spôsob ako vaše stránky navštívili. Váš web je monitorovaný na princípe Google analytics.
Page Level Traffic/Query Data - survey data
Prístup a pohyb na stránke - prieskum

 1. CRT from Google to the page for the keyword

  Miera preklikov na stránku z výsledkov vyhľadávania na kľúčové slovo.

  CRT from Google to the page
 2. Bounce rate of the page as measured by return visits to the search results page

  Bounce rate - miera opustenia vašej domény po tom, ako vás navštívil návštevník zo SERPu a vrátil sa späť na SERP.

  Bounce rate of the page
 3. Aggregated CTR from Google to the page across all keywords

  Všetky prekliky z Google SERPu bez ohľadu na vyhľadávané slovo.

  Aggregated CTR from Google
 4. Quantity of related keywords the page also ranks for

  Počet kľúčových slov na ktoré sa stránka zobrazuje v SERPe.

  Quantity of related keywords the page also ranks for
 5. Keyword is the secondary subdomainVolume of traffic driven from Google to the page name (e.g. "keyword.123.ABC.com")

  Kľúčové slovo je v subdoméne a tvorí určitú mieru preklikov - CTR

  Keyword is the secondary subdomainVolume of traffic
 6. Volume of usage data for the page collected from browser/toolbar data

  Počet používaných dát pre stránku, ktoré sú získané z prehliadača/ toolbaru

  Volume of usage data from toolbar

Prístup a pohyb na stránke - rady

Musíte mať takú stránku, ktorá ľudí v SERPe zaujme a kliknú na vás - výstižný title tag.

Ďalej keď sa dostanú už na váš web, tak musia na ňom stráviť čo najdlhší čas a urobiť čo najviac preklikov.

Čím vyšší bounce rate - miera odchodov zo vstupnej stránky späť na SERP tým horšie pre vás. Miera odchodov je preto vysoká, lebo vstupná stránka zo SERPu nie je pre vaších návštevníkov zaujímavá a relevantná.Peter Blahút
techmed@techmed.sk