Echokardiografia

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografia

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

Nové vyšetrenie

Echokardiografické vyšetrenie nie je možné vykonať na mobilnom zariadení. Webovú aplikáciu (www.techmed.sk) si musíte otvoriť na desktope.

Valvular Heart Disease - Guideline (2020)

Software a Echoprotokol vytvoril MUDr. Peter Blahút
CINRE hospital
epCINRE.sk
Bratislava

english
slovak

Nové vyšetrenie

Začať nové vyšetrenie (Informácie)

Pacient

Výška
cm

Výška pacienta

Váha
kg

Váha pacienta

BMI
kg/m2

Body mass Index
BMI = Váha / Výška2

BSA
m2

Body surface area
BSA = [(Výška * Váha) / 3600]1/2

Vek
rokov

Vek pacienta

Tlak
/ mmHg

Systolický / diastolický tlak pacienta

MAP
mmHg

Mean arterial pressure
MAP = 1/3(systola) + 2/3(diastola)

Pulz
/min

Pulzová frekvencia pacienta

Nové vyšetrenie

Ako začať nové vyšetrenie (Informácie)


  1. Do menu vľavo zadajte informácie o pacientovi (Výška, váha, tlak, pulz).
    • Musíte zadať výšku a váhu (Niektoré echo-parametre sú indexované na BSA).
  2. Pokračujte vo vyšetrovaní v hornom menu (Ľavá komora, Diastolická funkcia ĽK...).
  3. Namerané parametre a správu pre pacienta nájdete v hornom menu: Záver vyšetrenia.
Valvular Heart Disease - Guideline (2020)

Už máte .

Začať nové vyšetrenie (Informácie)

  • V hornom menu môžete pokračovať vo vyšetrení (Ľavá komora, Diastolická funkcia ĽK...).
  • Namerané parametre a správu pre pacienta nájdete v hornom menu: Záver vyšetrenia.
  • po stlačení sa zmažú všetky doteraz namerané parametre.
  • Stlačne "Začať nové vyšetrenie" ak chcete vyšetriť nového pacienta.
Valvular Heart Disease - Guideline (2020)

Software a Echoprotokol vytvoril MUDr. Peter Blahút
CINRE hospital
epCINRE.sk
Bratislava