Echokardiografické vyšetrenie

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografické vyšetrenie

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

Nové vyšetrenie

Echokardiografické vyšetrenie nie je možné vykonať na mobilnom zariadení. Webovú aplikáciu (www.techmed.sk) si musíte otvoriť na desktope.

Software a Echoprotokol vytvoril MUDr. Peter Blahút
I. interná klinika (Kramáre)
Bratislava

english
slovak

Nové vyšetrenie

Začať nové vyšetrenie (Informácie)

Pacient

Výška
cm

Výška pacienta

Váha
kg

Váha pacienta

BMI
kg/m2

Body mass Index
BMI = Váha / Výška2

BSA
m2

Body surface area
BSA = [(Výška * Váha) / 3600]1/2

Vek
rokov

Vek pacienta

Tlak
/ mmHg

Systolický / diastolický tlak pacienta

MAP
mmHg

Mean arterial pressure
MAP = 1/3(systola) + 2/3(diastola)

Pulz
/min

Pulzová frekvencia pacienta

Nové vyšetrenie

Ako začať nové vyšetrenie (Informácie)


  1. Do menu vľavo zadajte informácie o pacientovi (Výška, váha, tlak, pulz).
    • Musíte zadať výšku a váhu (Niektoré echo-parametre sú indexované na BSA).
  2. Pokračujte vo vyšetrovaní v hornom menu (Ľavá komora, Diastolická funkcia ĽK...).
  3. Namerané parametre a správu pre pacienta nájdete v hornom menu: Záver vyšetrenia.

Už máte .

Začať nové vyšetrenie (Informácie)

  • V hornom menu môžete pokračovať vo vyšetrení (Ľavá komora, Diastolická funkcia ĽK...).
  • Namerané parametre a správu pre pacienta nájdete v hornom menu: Záver vyšetrenia.
  • po stlačení sa zmažú všetky doteraz namerané parametre.
  • Stlačne "Začať nové vyšetrenie" ak chcete vyšetriť nového pacienta.

Software a Echoprotokol vytvoril MUDr. Peter Blahút
I. interná klinika (Kramáre)
Bratislava