Echokardiografia

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografia

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

Aortálna chlopňa

Va (Aliasing velocity), EROA Echo view: Apical 5 chamber (A5C)

Va

Aliasing velocity

Aortic regurgitation VCW (Vena contracta width) echo PLAX view - zoom aortic valve, diastole

VCW

Vena contracta width

AR PISAr (Proximal isovelocity surface area radius), EROA Echo view: Apical 5 chamber (A5C)

PISAr

Proximal isovelocity surface area radius

Vmax AR (Peak aortic regurgitation velocity) Apical 5 chamber (A5C), CW doppler of aortic valve

Vmax AR

Peak aortic regurgitation velocity

PISA Va EROA Vmax AR (Peak aortic regurgitation velocity) Aortic regurgitation EROA (Effective regurgitant orifice area)

EROA

Effective regurgitant orifice area

Aortic regurgitation jet width (Regurgitation jet width) echo PLAX view - zoom aortic valve, diastole

RegJetwidth

Regurgitation jet width

LVOT diameter (Left ventricular outflow tract diameter) echo PLAX view - zoom aortic valve

LVOTdiameter

Left ventricular outflow tract diameter

Aortic regurgitation jet width (Regurgitation jet width) LVOT diameter (Left ventricular outflow tract diameter)

RegJetwidth in LVOT

Regurgitation jet width in left ventricular outflow tract

Aortic regurgitation jet CSA (Regurgitation jet cross section area) PSAX (level great vessels) zoomed AV

CSARegJet

Regurgitation jet cross section area

Aortic regurgitation jet CSA (Regurgitation jet cross section area) LVOT diameter (Left ventricular outflow tract diameter)

CSARegJet in CSA LVOT

Regurgitation jet cross section area (CSA) in LVOT CSA

Aortic regurgitation jet soft density Apical 5 chamber (A5C), CW doppler of aortic valve

RegJetsoft density

Regurgitant jet soft density

PHT RegJet (Pressure half time of aortic regurgitant jet) Apical 5 chamber (A5C), CW doppler of aortic valve

PHTRegJet

Pressure half time of regurgitant jet

RevFlow DesAo (Reversal holodiastolic flow in descending aorta) aortic regurgitation Suprasternal notch aortic arch - PW doppler

RevFlowDesAo

Reversal holodiastolic flow in descending aorta

MV diameter (Mitral valve diameter) VTI MV (Velocity time integral mitral valve inflow) PW doppler

SVMV

Stroke volume of mitral valve

VTI LVOT (Velocity time integral of left ventricular outflow tract) Apical 5 chamber (A5C), PW doppler of LVOT

VTILVOT

Velocity time integral of left ventricular outflow tract

LVOT diameter (Left ventricular outflow tract diameter) VTI LVOT (Velocity time integral of left ventricular outflow tract)

SVAoV

Stroke volume via left ventricular outflow tract (aortic valve)

LVOT diameter (Left ventricular outflow tract diameter) VTI LVOT (Velocity time integral of left ventricular outflow tract)
VTI MV (Velocity time integral mitral valve inflow) PW doppler MV diameter (Mitral valve diameter)

RegVolAR

Regurgitant volume of aortic regurgitation

LVOT diameter (Left ventricular outflow tract diameter) VTI LVOT (Velocity time integral of left ventricular outflow tract)
VTI MV (Velocity time integral mitral valve inflow) PW doppler MV diameter (Mitral valve diameter)

RFAR

Regurgitant fraction

LVEDV (Left ventricular end-diastole volume) LVESV (Left ventricular end-systole volume)

LV EF

Left ventricular ejection fraction (Biplane Method of Discs)

LVEDV (Left ventricular end-diastole volume) Apical 4 Chamber View (A4C) zoomed left ventricle

LVEDV

Left ventricular end-diastole volume

VTI AoV (Velocity time integral aortic valve) CW doppler Apical 5 chamber (A5C), CW doppler of aortic valve

VTI AoV

Velocity time integral aortic valve

Left ventricular outflow tract diameter Velocity time integral of left ventricular outflow tract
Aortic valve area (continuity equation) Velocity time integral aortic valve

AVA

Aortic valve area (continuity equation)

Vmax LVOT (Peak velocity Left ventricular aoutflow tract) PW doppler Apical 5 chamber (A5C), PW doppler of LVOT

VmaxLVOT

Peak velocity Left ventricular aoutflow tract

Vmax AoV (Aortic valve maximum velocity) CW doppler Apical 5 chamber (A5C), CW doppler of aortic valve

Vmax AoV

Aortic valve maximum velocity

Vmax LVOT (Peak velocity Left ventricular aoutflow tract) PW doppler Vmax AoV (Aortic valve maximum velocity) CW doppler

Velocity ratio

Aortic valve velocity ratio (Dimensionless index)

maxPG AoV (Aortic valve peak pressure gradient) CW doppler Apical 5 chamber (A5C), CW doppler of aortic valve

maxPG AoV

Aortic valve peak pressure gradient

meanPG AoV (Aortic valve mean pressure gradient) CW doppler Apical 5 chamber (A5C), CW doppler of aortic valve

meanPG AoV

Aortic valve mean pressure gradient

Zdroje:

Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the ASE and EACVI (2015)

Recommendations for the Evaluation of LV Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the ASE and EACVI (2016)

Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the EACVI and the ASE (2015)

Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update from the EACVI and the ASE (2017)

ASE Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation (2017)

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults: ASE, EACVI, ESC, CSE (2010)

Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism ESC, ERS (2019)

Echocardiography in aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice (2010)

Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice (2009)

ESSENTIAL ECHOCARDIOGRAPHY A Companion to Braunwald’s Heart Disease

Coronary Artery Territories (Echocardiography Illustrated Book 4)

Regurgitácia

Va
cm/s

Aliasing velocity

VCW
cm

Vena contracta width

PISAr
cm

Proximal isovelocity surface area radius

Vmax AR
m/s

Peak aortic regurgitation velocity

EROA
cm2

Effective regurgitant orifice area
EROA = 2π x PISAr2 x Va / Vmax AR

RegJetwidth
cm

Regurgitation jet witdh

LVOTdiameter
cm

Left ventricular outflow tract diameter
CSALVOT = π(LVOTdiameter/2)2

RegJetwidth in LVOT
%

Regurgitation jet width in LVOT
RegJetwidth in LVOT = RegJetwidth/LVOTdiameter x 100

CSARegJet
cm2

Regurgitation jet cross section area

CSARegJet in CSA LVOT
%

Regurgitation jet CSA in LVOT CSA
RegJet CSAin LVOT CSA = CSARegJet / CSALVOT x 100

RegJetsoft density

Regurgitant jet soft density

PHTRegJet
ms

Pressure half time of regurgitant jet

RevFlowDesAo

Reversal holodiastolic flow in descending aorta

Objemy

SVMV
ml

Stroke volume of mitral valve
SVMV = CSAMV x VTI MV

VTILVOT
cm

Velocity time integral of left ventricular outflow tract

SVAoV
ml
ml/m2

Stroke volume of aortic valve
SVAoV = CSALVOT x VTILVOT

RegVolAR
ml

Regurgitant volume of aortic regurgitation
RegVolAR = SVAV - SVMV

RFAR
%

Regurgitant fraction of aortic regurgitation
RFAR = RegVolAR / SVAoV x 100

LV EF
%

Left ventricular ejection fraction (Biplane)
LV EF = (LVEDV - LVESV) / LVEDV x 100

LVEDV
ml

Left ventricular end-diastole volume

Stenóza

VTI AoV
cm

Velocity time integral aortic valve

AVA
cm2
cm2/m2

Aortic valve area (continuity equation)
AVA = CSALVOT x VTILVOT / VTI AoV

VmaxLVOT
m/s

Peak velocity left ventricular outflow tract

Vmax AoV
m/s

Aortic valve maximum velocity

Velocity ratio

Aortic valve velocity ratio (Dimensionless index)
Velocity ratio = VmaxLVOT / Vmax AoV

maxPG AoV
mmHg

Aortic valve peak pressure gradient

meanPG AoV
mmHg

Aortic valve mean pressure gradient

Va (Aliasing velocity), EROA Echo view: Apical 5 chamber (A5C)

Va

Aliasing velocity

  • Manuálne nastavená hodnota na echoprístroji.
  • Slúži na výpočet EROA.
  • Nyquist limit sa nastavuje na 50-70cm/s
  • Pri diagnostike aortálnej regurgitácie sa posúva hranica "baseline"
    • v smeru regurgitačného prúdu na 30-40cm/s.
  • Ak prúd krvi ku sonde (červený) prekročí rýchlosť Va (38,5cm/s)
    • tak vznikne aliasing