×

Echokardiografia

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografia

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

Projekcie (Obrázky a videa)

PLAX
PSAX
A4C
A5C
A3C
A2C
SC
SSN
Iné projekcie

PLAX (Parasternálna projekcia - dlhá os)

Echocardiography view: PLAX (Parasternal long axis) , Window: Left parasternal window

PLAX (Parasternálna projekcia - dlhá os)

LV - Left ventricle, RV - Right ventricle, AV - Aortic valve, LA - Left atrium, LVOT - Left ventricular outflow tract, IVS - Interventricular septum, MV - Mitral valve

Video
Echocardiography view: PLAX increased depth , Window: Left parasternal window

PLAX (hlboká projekcia)

LV - Left ventricle, RV - Right ventricle, Ao - Aorta, LA - Left atrium, PLAX - Parasternal long axis

Video
Echocardiography view: PLAX zoomed AV, Window: Left parasternal window

PLAX (zoom aortálnej chlopne)

AV - Aortic valve, PLAX - Parasternal long axis

Video
Echocardiography view: PLAX zoomed MV, Window: Left parasternal window

PLAX (zoom mitrálnej chlopne)

LA - Left atrium, MV - Mitral valve, PLAX - Parasternal long axis

Video
Echocardiography view: PLAX RV outflow, Window: Left parasternal window

PLAX (outflow trakt pravej komory)

RVOT - Right ventricular outflow tract, PV - Pulmonic valve, PA - Pulmonary artery, RV - Right ventricle, PLAX - Parasternal long axis

Video
Echocardiography view: PLAX RV inflow, Window: Left parasternal window

PLAX (inflow trakt pravej komory)

RV - Right ventricle, RA - Right atrium, TV - Tricuspid valve, PLAX - Parasternal long axis

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

PSAX (Parasternálna projekcia - krátka os)

Echocardiography view: PSAX (level great vessels) focus on PV, Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň veľkých ciev) so zameraním na pulmonálnu chlopňu

RVOT - Right ventricular outflow tract, PV - Pulmonic valve, RA - Right atrium, Ao - Aorta, PA - Pulmonary artery, RPA - Right pulmonary artery, LPA - Left pulmonary artery, PSAX - Parasternal short axis

Video
Echocardiography view: PSAX (level great vessels) focus on AV, Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň veľkých ciev) so zameraním na aortálnu chlopňu

AV - Aortic valve, IAS - Intra atrial septum, LA - Left atrium, PSAX - Parasternal short axis, PV - Pulmonic valve, RA - Right atrium, RVOT - Right ventricular outflow tract, TV - Tricuspid valve

Video
Echocardiography view: PSAX (level great vessels) zoomed AV, Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň veľkých ciev) zoom aortálnej chlopne

AV - Aortic valve, LCC - Left coronary cusp, NCC - Noncoronary cusp, PSAX - Parasternal short axis, RCC - Right coronary cusp

Video
Echocardiography view: PSAX (level great vessels) focus on TV, Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň veľkých ciev) so zameraním na trikuspidálnu chlopňu

PSAX - Parasternal short axis, RA - Right atrium, RV - Right ventricle, TV - Tricuspid valve

Video
Echocardiography view: PSAX focus on PV and PA, Window: Left parasternal window

PSAX (so zameraním na pulmonálnu chlopňu a artériu)

Ao - Aorta, PA - Pulmonary artery, PSAX - Parasternal short axis, PV - Pulmonic valve, RVOT - Right ventricular outflow tract

Video
Echocardiography view: PSAX (level of MV), Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň mitrálnej chlopne)

AMVL - Anterior leaflet mitral valve, IVS - Interventricular septum, LV - Left ventricle, MV - Mitral valve, PMVL - Posterior leaflet mitral valve, PSAX - Parasternal short axis, RV - Right ventricle

Video
Echocardiography view: PSAX (level of papillary muscles), Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň papillárnych svalov)

ALPap - Anterolateral papillary muscle, LV - Left ventricle, PMPap = Posteromedial papillary muscle, PSAX - Parasternal short axis, RV - Right ventricle

Video
Echocardiography view: PSAX (level of apex), Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň apexu)

LV - Left ventricle, PSAX - Parasternal short axis

Video
Echocardiography view: PSAX coronary arteries, Window: Left parasternal window

PSAX (koronárne artérie)

LCA - Left coronary artery, PSAX - Parasternal short axis, RCA - Right coronary artery

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

A4C (Apikálna 4-dutinová projekcia)

Echocardiography view: A4C (Apical 4 chamber), Window: Apical window

A4C (Apikálna 4-dutinová projekcia)

A4C - Apical 4 chamber, IAS - Interatrial septum, IVS - Interventricular septum, LA - Left atrium, LV - Left ventricle, MV - Mitral valve, RA - Right atrium, RV - Right ventricle, TV - Tricuspid valve

Video
Echocardiography view: A4C zoomed left ventricle, Window: Apical window

A4C (zoom ľavej komory)

A4C - Apical 4 chamber, LV - Left ventricle

Video
Echocardiography view: A4C RV focused, Window: Apical window

A4C (so zameraním na pravú komoru)

A4C - Apical 4 chamber, LA - Left atrium, LV - Left ventricle, RA - Right atrium, RV - Right ventricle, TV - Tricuspid valve

Video
Echocardiography view: A4C posterior angulation, Window: Apical window

A4C (zadná projekcia)

A4C - Apical 4 chamber, CS - Coronary sinus, LA - Left atrium, LV - Left ventricle, RA - Right atrium, RV - Right ventricle

Video
Echocardiography view: A4C LA pulmonary veins focus, Window: Apical window

A4C (so zameraním na pulmonálne vény)

A4C - Apical 4 chamber, LA - Left atrium, MV - Mitral valve, Pulvns - Pulmonary veins, RA - Right atrium, RV - Right ventricle, TV - Tricuspid valve

Video
Echocardiography view: A4C LA zoomed pulmonary veins, Window: Apical window

A4C (zoom pulmonálnych vén)

A4C (Apical 4 chamber), LA (Left atrium), Pulvns (Pulmonary veins), RA (Right atrium), TV (Tricuspid valve)

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

A5C (Apikálna 5-dutinová projekcia)

Echocardiography view: A5C (Apical 5 chamber), Window: Apical window

A5C (Apikálna 5-dutinová projekcia)

A5C - Apical 5 chamber, Ao - Aorta, IVS - Interventricular septum, LA - Left atrium, LV - Left ventricle, LVOT - Left ventricular outflow tract, RV - Right ventricle

Video
Echocardiography view: A5C focus on RVOT, Window: Apical window

A5C (so zameraním na RVOT)

A5C - Apical 5 chamber, PA - Pulmonary artery, PV - Pulmonic valve, RVOT - Right ventricular outflow tract

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

A2C (Apikálna 2-dutinová projekcia)

Echocardiography view: A2C (Apical 2 chamber), Window: Apical window

A2C (Apikálna 2-dutinová projekcia)

A2C - Apical 2 chamber, LA - Left atrium, LV - Left ventricle, MV - Mitral valve

Video
Echocardiography view: A2C zoomed left ventricle, Window: Apical window

A2C (zoom ľavej komory)

A2C - Apical 2 chamber, LV - Left ventricle

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

A3C (Apikálna 3-dutinová projekcia)

Echocardiography view: A3C or APLAX (Apical 3 chamber, Apical long axis), Window: Apical window

A3C, APLAX (Apikálna 3-dutinová projekcia, Apikálna dlhá os)

A3C - Apical 3 chamber, Ao - Aorta, AV - Aortic valve, LA - Left atrium, LV - Left ventricle, LVOT - Left ventricular outflow tract, MV - Mitral valve

Video
Echocardiography view: A3C zoomed left ventricle, Window: Apical window

A3C (zoom ľavej komory)

A3C - Apical 3 chamber, LV - Left ventricle

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

SC (Subkostálna projekcia)

Echocardiography view: SC 4C (Subcostal 4 chamber), Window: Subcostal window

SC 4C (Subkostálna 4-dutinová projekcia)

4C - 4 chamber, IAS - Interatrial septum, IVS - Interventricular septum, LA - Left atrium, LV - Left ventricle, MV - Mitral valve, RA - Right atrium, RV - Right ventricle, SC - Subcostal, TV - Tricuspid valve

Video
Echocardiography view: SC long axis IVC, Window: Subcostal window

SC (so zameraním na vena cava inferior)

IVC - Inferior vena cava, RA - Right atrium, SC - Subcostal

Video
Echocardiography view: SC window (Hepatic vein), Window: Subcostal window

SC (so zameraním na hepatálnu vénu)

Hvn - Hepatic vein, IVC - Inferior vena cava, SC - Subcostal

Video
Echocardiography view: SC superior vena cava, Window: Subcostal window

SC (so zameraním na vena cava superior)

IVC - Inferior vena cava, RA - Right atrium, SC - Subcostal, SVC - Superior vena cava

Video
Echocardiography view: SC long axis abdominal aorta, Window: Subcostal window

SC (so zameraním na aortu)

Ao - Aorta, SC - Subcostal

Video
Echocardiography view: SC short axis RVOT, Window: Subcostal window

SC (Krátka os so zameraním na RVOT)

PA - Pulmonary artery, PV - Pulmonic valve, RA - Right atrium, RV - Right ventricle, RVOT - Right ventricular outflow tract, SC - Subcostal

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

SSN (Suprasternálna projekcia)

Echocardiography view: SSN (Suprasternal notch), Window: Suprasternal notch

SSN (Suprasternálna projekcia)

Ao - Aorta, LA - Left atrium, LLpvn - Left lower pulmonary vein, LUpvn - Left upper pulmonary vein, RLpvn - Right lower pulmonary vein, RUpvn - Right upper pulmonary vein, SVC - Superior vena cava

Video
Echocardiography view: SSN (Suprasternal notch) aortic arch, Window: Suprasternal notch

SSN (so zameraním na oblúk aorty)

Desc Ao - Descending aorta, Innom a - Innominate artery, LCCA - Left common carotid artery, LSA - Left subclavian artery, RPA - Right pulmonary artery, SSN - Suprasternal notch, Asc Ao - Ascending aorta,

Video
Echocardiography view: SSN view (Left innominate vein, SVC, right PA), Window: Suprasternal notch

SSN (vena brachiocephalica, VCS, PA)

Ao - Aorta, L innom vn - Left innominate vein, PA - Pulmonary artery, RPA - Right pulmonary artery, SSN - Suprasternal notch, SVC - Superior vena cava

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

Iné projekcie

Echocardiography view: RV 2C (Right ventricular two-chamber), Window: Apical window

RV A2 (Apikálna 2-dutionová projekcia pravej komory)

RA - Right atrium, RV - Right ventricle, SVC - Superior vena cava, TV - Tricuspid valve

Video
Echocardiography view: High right parasternal view of the aorta, Window: Right parasternal window

PLAX (so zameraním na ascendentnú aortu)

Asc Ao - Ascending aorta, AV - Aortic valve

Video
Echocardiography view: Transverse IVC, Window: Subcostal window

Transverzálna projekcia VCI

Ao - Aorta, IVC - Inferior vena cava

Video
Echocardiography view: Focused interatrial septum, Window: Subcostal window

Interatriálne septum

IAS - Interatrial septum, LA - Left atrium, LV - Left ventricle, RA - Right atrium

Video
Echocardiography view: Right lateral IVC, Window: Subcostal window

Laterálna projekcia VCI

Ao - Aorta, IVC - Inferior vena cava

Video

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

Zdroje:

Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the ASE and EACVI (2015)

Recommendations for the Evaluation of LV Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the ASE and EACVI (2016)

Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the EACVI and the ASE (2015)

Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update from the EACVI and the ASE (2017)

ASE Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation (2017)

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults: ASE, EACVI, ESC, CSE (2010)

Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism ESC, ERS (2019)

Echocardiography in aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice (2010)

Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice (2009)

ESSENTIAL ECHOCARDIOGRAPHY A Companion to Braunwald’s Heart Disease

Coronary Artery Territories (Echocardiography Illustrated Book 4)