Echokardiografické vyšetrenie

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografické vyšetrenie

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

Záver vyšetrenia

Echokardiografické vyšetrenie (Záver vyšetrenia a správa pre pacienta) nie je možné vykonať na mobilnom zariadení. Webovú aplikáciu (www.techmed.sk) si musíte otvoriť na desktope.

Software a Echoprotokol vytvoril MUDr. Peter Blahút
I. interná klinika (Kramáre)
Bratislava


Echokardiografické vyšetrenie

19. 6. 2021, 1:34

Záver

Raw data

Software a Echoprotokol vytvoril MUDr. Peter Blahút
I. interná klinika (Kramáre)
Bratislava