Echokardiografia

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografia

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

Záver vyšetrenia

Echokardiografické vyšetrenie (Záver vyšetrenia a správa pre pacienta) nie je možné vykonať na mobilnom zariadení. Webovú aplikáciu (www.techmed.sk) si musíte otvoriť na desktope.

Software a Echoprotokol vytvoril MUDr. Peter Blahút
CINRE hospital
epCINRE.sk
Bratislava


Echokardiografické vyšetrenie

28. 5. 2024, 21:36


Echoprotokol, merania, referenčné hodnoty sú dostupné na TECHmED.sk

Raw data

Software a Echoprotokol vytvoril MUDr. Peter Blahút
CINRE hospital
epCINRE.sk
Bratislava