TECHmED

Peter Blahút

Lown Ganong Levine (LGL) syndróm

Akcesórne spojky (dráhy)


Lown-Ganong-Levine (LGL) syndróm


LGL syndróm a Skrátený PQ interval
Akcelerovaný AV prevod a Skrátený PQ interval
EKG a LGL syndróm
LGL syndróm
LGL syndróm
LGL syndróm