TECHmED

Peter Blahút

Atrio Ventrikulárna Re-entry Tachykardia (AVRT)

Liečba

Re-entry a supraventrikulárna tachykardia


WPW syndróm


Atrio-ventrikulárna reentry tachykardia (AVRT)


Ortodromne, Antidromne, Retrográdne, Anterográdne?


Ortodrómna AVRT


Ortodrómna AVRT


Antidrómna AVRT


Antidrómna AVRT


Mechanizmus ortodrómnej AVRT

Ortodrómna AVRT


Diferenciálna diagnostika AVRT


EKG a Ortodrómna AVRTSupraventrikulárna tachykardia (SVT)WPW syndróm


Permanentná junkčná recipročná tachykardiaOrtodrómna AVRTPJRTPJRT


EKG a Antidrómna AVRTŠiroko-komplexová tachykardiaWPW syndrómOrtodrómna AVRTWPW syndróm (Typ A)Ortodrómna AVRT
WPW syndróm (Typ A)Antidrómna AVRTWPW syndróm (Typ B)Antidrómna AVRTWPW syndróm (Typ B)Antidrómna AVRT
Antidrómna AVRT a Fibrilácia predsieni
Antidrómna AVRT a Fibrilácia predsieni