TECHmED

Peter Blahút

STEMI pravej komory

Pravá koronárna artéria


Infarkt pravej komory


Infarkt spodnej steny


Pravostranné zvody (V4R-V6R)


V4R a STEMI spodnej stenyProximálna oklúzia PKA
Distálna oklúzia PKA
Oklúzia RCx


EKG a STEMI pravej komoryAkútny STEMI spodnej steny a pravej komory
Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory
Akútny STEMI spodnej steny a pravej komoryAkútny STEMI spodnej steny a pravej komory