TECHmED

Peter Blahút

STEMI laterálnej steny

Cievne zásobenie laterálnej steny


Laterálny infarkt


EKG a laterálny STEMI


Izolovaný Horný laterálny STEMI


Antero-laterálny STEMI


Infero-postero-laterálny STEMI
Akútny postero-laterálny STEMI
Akútny laterálny STEMIKoronarografia
Akútny antero-laterálny STEMI
Akútny antero-laterálny STEMI
Akútny izolovaný horný laterálny STEMI
Akútny izolovaný horný laterálny STEMI
Subakútny izolovaný horný laterálny STEMI
Akútny spodný zadný laterálny STEMI