TECHmED

Peter Blahút

AV blokáda I. stupňa

Atrioventrikulárny (AV) uzol


PQ interval

  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

AV blokáda I. stupňa


EKG a AV blokáda I. stupňa


AV blokáda I. stupňa


Sínusový rytmusAV blokáda I. stupňa
Sínusový rytmus
AV blokáda I. stupňaAV blokáda I. stupňa
AV blokáda I. stupňa a Sínusová bradykardia
AV blokáda I. stupňa a Sínusová bradykardia