TECHmED

Peter Blahút

ST segment a ischémia

Ischémia


Ischemické poškodenie myokardu


Akčný potenciál a Ischémia

Ischémia počas Diastoly a Systoly


Ischemický Diastolický vektor


Ischemický Systolický vektor


EKG a Izoelektrická čiara

Fyziologický EKG záznam


Subendokardiálna Ischémia (ST depresie)

Subendokardiálna ischémia


ST depresie a Ischémia


ST depresie a Ischémia


Plochá ascendentná ST depresia a IschémiaPlochá ascendentná ST depresiaStrmá ascendentná ST depresia


ST depresie - Diferenciálna diagnostika


Subepikardiálna Ischémia (ST elevácie)

Subepikardiálna ischémia


ST elevácie a Ischémia


ST elevácie (STE) pri ischémii


ST elevácie - Diferenciálna diagnostika


ST segment a Akútny koronárny syndróm


ST segment a Akútny koronárny syndrómNestabilná angina pectoris
Akútny STEMI prednej steny