TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Reštrikčná kardiomyopatia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Reštrikčná kardiomyopatia

Restrictive cardiomyopathy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Kardiomyopatia

 • Kardiomyopatia (KMP) je skupina ochorení, ktoré dominantne postihujú myokard

 • Reštrikčná kardiomyopatia (RKMP)
  • Je najzriedkavejšia KMP
  • Vzniká pri infiltratívnych ochoreniach:
   • Amyloidóza (deponovanie proteínov)
   • Hemochromatóza (deponovanie železa)
   • Sarkoidóza (deponujú sa bunky a molekuly imunitného systému)
  • Látky v srdci (železo, proteíny, molekuly) pôsobia ako elektrický izolant
  • Srdce je rigidne "stvrdnuté" (štrukturálne zmenené)

restrictive cardiomyopathy overview

EKG a Reštrikčná kardiomyopatiaECG restrictive cardiomyopathy, low voltage QRS complexes, non-specific ST T wave changes, pathological Q waves

Reštrikčná kardiomyopatiaECG restrictive cardiomyopathy, low QRS voltage, flattened T waves

Reštrikčná kardiomyopatia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk