TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Blokáda pravého Tawarového ramienka

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Blokáda pravého Tawarového ramienka

Right Bundle Branch Block (RBBB)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Široký QRS komplex

ECG (V1) Right Bundle Branch Block (RBBB), RSR pattern

Široký QRS komplex (≥ 0,12s)

 • Pri blokáde pravého Tawarového ramienka (BPTR)
  • je impulz v pravom ramienku zablokovaný
 • Supraventrikulárny impulz aktivuje komory len cez ľavé Tawarové ramienko
 • Najprv sa aktivuje ľavá komora
  • A potom impulz cez myokard prechádza na pravú komoru a aktivuje ju
 • Impulz sa cez myokard šíri pomalšie ako po Tawarových ramienkach
  • Aktivácia pravej komory je preto opozdená
  • Preto bude QRS komplex rozšírený ≥ 0,12s (≥ 3 štvorčeky)Heart conduction system, Right Bundle Branch Block (RBBB)

Príčiny BPTR


Right Bundle Branch Block (RBBB), heart conduction systome anatomy

Srdcový vektor a BPTR

Sequence of ventricular vectors depolarization, Right Bundle Branch Block (RBBB)

Aktivácia komôr pri Blokáde pravého Tawarového ramienka


BPTR a zvody (V1, V6)

Horizontal plane, RBBB vectors, Large R (V1), Wide s (V6)

Zvody (V1, V6) a Blokáda pravého Tawarového ramienka


EKG a BPTR

 • Rozšírený QRS ≥ 0,12s (≥ 3 štvorčeky)
 • Vo V1 má QRS tvar "M"
  • Aj v ostatných pravostranných zvodoch (V1-V3)
  • Druhé zajačie ucho je takmer vždy väčšie
  • Môže vzniknúť konfigurácia: rsr', rsR', rSR'
 • Vo V6 je široký S kmit > 40ms
 • Vo V1-V3 sú ST depresie, alebo negatívne T vlny

ECG Right Bundle Branch Block (RBBB), Broad QRS, rsR pattern (V1-V3), wide slurret s wave (V6),


ECG RBBB M pattern (V1), W pattern (V6)

Blokáda pravého Tawarového ramienka (BPTR)ECG (V1) RBBB, rsR pattern, tall R wave

BPTR (V1)

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • Negatívna T vlna
 • V1 (rsR' konfigurácia)
ECG (V6) RBBB, wide slurred s wave

BPTR (V6)

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • V6 (široký s kmit)


ECG RBBB, Broad QRS, RSR pattern (V1), T wave inversion (V1-V3), Wide slurred S wave in lateral leads (I, aVL, V5-6)

Blokáda pravého Tawarového ramienka (V1-V6)

EKG a Inkompletná BPTRECG incomplete RBBB, QRS duration between (110-120ms)

Inkompletná BPTR

 • Šírka QRS 0,1s (0,1 - 0,12s)
 • V1 (RSr')
 • Negatívne T vlny
ECG complete RBBB, QRS duration up to 120ms

Kompletná BPTR

 • Šírka QRS 0,18s (≥ 0,12s)
 • V1 (rSR')
 • Negatívne T vlny

Funkčná BPTR a Ashmanov fenomén

Functional RBBB, transient RBBB, ashman phenomenon, aberrantly conducted beat


ECG functional RBBB, atrial fibrillation, ashman phenomenon, long RR, short RR

Funkčná BPTR a Fibrilácia predsieniECG complete Right Bundle Branch Block (RBBB), qR pattern (V1), wide s wave (V6), T-wave inversion (V1-V3)

Blokáda pravého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • Vo V1 (V2) je qR
 • Vo V6 (V5, I) je široké S
 • Vo V1-3negatívne T vlny
Heart conduction system, complete RBBB


ECG complete RBBB, broad QRS, M-shaped V1, Wide slurred s wave lateral leads (I, aVL, V5-V6)

Blokáda pravého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • Vo V1 (V2) je rSR'
 • Vo V6 (V5-6, I, aVL) je široké S
 • Vo V1-3negatívne T vlny
Heart conduction system, complete RBBB


ECG criteria complete RBBB, broad QRS, M-shaped V1, Wide slurred s wave lateral leads (I, aVL, V5-V6)

Blokáda pravého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • Vo V1 je rSR'
 • Vo V6 (V5-6, I, aVL) je široké S
 • Vo V1-3negatívne T vlny
Heart conduction system, complete RBBB


ECG complete RBBB, QRS duration, notched R wave (V1), Slurred S wave (V6) 40ms, normal R peak time

Blokáda pravého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • Vo V1 je rSR'
 • Vo V6 (V5-6, I, aVL) je široké S
 • Vo V1 je negatívna T vlna
Heart conduction system, complete RBBB


ECG incomplete RBBB, narrow QRS complex duration

Inkompletná Blokáda pravého Tawarového ramienka

 • Vo V1 je RSr'
 • Vo V5 a I je široké S
 • Vo V1-3negatívne T vlny
 • Úzky QRS < 0,12s
  • Pacient spĺňa všetky kritéria BPTR, len QRS komplex je úzky
  • Úzky QRS svedčí pre inkompletný RBBB
Heart conduction system, incomplete RBBB


ECG Brugada syndrome (Type I), RSR pattern (V1), mimicking RBBB

Brugada syndróm


Peter Blahút
techmed@techmed.sk