TECHmED

Peter Blahút

Katecholaminergná polymorfná KT

Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardia


Bidirekčná komorová tachykardiaBidirekčná komorová tachykardiaKomorová bigemínia


EKG a Katecholaminergná polymorfná KTSínusový rytmus a U vlnaBidirekčná komorová tachykardiaKatecholaminergná polymorfná komorová tachykardiaBidirekčná komorová tachykardia