TECHmED

Peter Blahút

U vlna

Mechanizmus vzniku U vlny


EKG a U vlna


Prominentná U vlnaInvertovaná U vlna
Normálna U vlna a Sínusová bradykardiaProminentná U vlna a HypokaliémiaU vlna a Hypokalciémia
Prominentná U vlna a Hypokaliémia, Hypomagneziémia, Torsades de PointesU vlna a HypotermiaU vlna a Subarachnoideálne krvácanieU vlna a Hypertrofia ľavej komoryU vlna a Septálna hypertrofická kardiomyopatiaU vlna a Digoxin


Invertovaná U vlnaInstabilná angina pectorisPrinzmetalová angina