TECHmED

Peter Blahút

Hypertrofia pravej komory

Pravá komora


Koncentrická hypertrofia pravej komory


Excentrická hypertrofia pravej komory


Hlavný komorový vektor a Hypertrofia komôr


Hypertrofia pravej komory


EKG a Hypertrofia pravej komory


Dominantné R (V1)


Hlboké S (V5/6)Hypertrofia pravej komory


Preťaženie pravej komory a Koncentrická hypertrofia PKInfarkt zadnej stenyHypertrofia pravej komoryHypertrofia pravej komoryHypertrofia pravej komoryHypertrofia pravej komory a Blokáda pravého Tawarového ramienkaHypertrofia pravej komory a Arytmogénna dysplázia pravej komory