TECHmED

Peter Blahút

Pľúcna embólia

Cor pulmonale


Pľúcna embólia


EKG a Pľúcna embóliaDeviácia osi doprava


Deviácia osi doprava


Rotácia srdca V smere ručičiekRotácia srdca v smere hodinových ručičiekAkútna pľúcna embóliaAkútna pľúcna embóliaAkútna pľúcna embóliaMasívna pľúcna embóliaAkútna pľúcna embóliaAkútna pľúcna embóliaAkútna pľúcna embóliaAkútna pľúcna embólia