TECHmED

Peter Blahút

Q kmit a infarkt

Dynamika ischémie pri oklúziiDynamika ischémie po oklúzii


Dynamika ST elevácii pri STEMI


EKG dynamika STEMI infarktu


Fyziologický Q kmit


Infarkt a Q kmit

 • 50% STEMI infarktovpatologické Q v prvej hodine

 • EKG a Poinfarktový Q kmit  Starý STEMI spodnej steny


  EKG a Znížená progresie R kmitu
  Ľavý predný hemiblok a Starý anteroseptálny infarkt


  Diferenciálna diagnostika pomocou V1-V2

  Subakútny STEMI prednej steny
  Stary infarkt spodnej steny
  Subakútny STEMI spodnej a laterálnej steny