TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Brugada syndróm

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Brugada Syndróm

Brugada syndrome

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Záhadné náhle úmrtia


Brugada syndróm


EKG a Brugada syndróm

 • Zmeny sú v prekordiálnych zvodoch V1-V3
  • Minimálne v 2 susedných
 • Podľa EKG rozlišujeme 3 typy Brugada syndrómu
  • Pretože je cca 60 génových mutácii iónových kanálov
  • Typy sa môžu striedať u jedného pacienta
 • EKG znaky môžu prechodne miznúť
 • Brugada syndróm na EKG demaskuje:

ECG criteria Brugada syndrome V1-V3

Typ I - Brugada syndróm


ECG criteria Brugada syndrome type 1

Typ II - Brugada syndróm


ECG criteria Brugada syndrome type 2

Typ III - Brugada syndróm


ECG criteria Brugada syndrome type 3

EKG senzitivita a Brugada syndróm


ECG leads 4th intercostal space, Brugada syndrome (V1,V2) Chest electrodes Brugada syndrome (V1, V2), changed V1, V2 positions to 2nd intercostal space Changed lead positions of leads V1,V2 to increase the sensitiviy to catch a Brugada pattern on the ECG

Zvody V1-V2 a Brugada syndróm


Diagnostika Brugada syndrómuECG criteria Brugada syndrom type I, type II, type III

Brugada syndrómECG criteria Brugada syndrom type 1, type 2, type 3

Brugada syndrómECG pattern Brugada syndrome type 1

Brugada syndróm typ I

ECG criteria Brugada syndrome type 1


ECG Brugada syndrome type I, J wave, ST segment, T wave

Brugada syndróm typ I

ECG criteria Brugada syndrome type 1

ECG criteria Brugada syndrome type 2, J wave, ST segment, T wave

Brugada syndróm typ II

ECG criteria Brugada syndrome type 2


ECG criteria Brugada syndrome type 3, J wave, ST segment, T wave

Brugada syndróm typ III

ECG criteria Brugada syndrome type 3


Acute STEMI infarction right ventriculcular, and inferior STEMI infarction, acute proximal occlusion right coronary artery

STEMI pravej komory

ECG criteria Brugada syndrome type 3


ECG Wellens syndrome type 2, deeply inverted or biphasic T waves in V2-3

Wellensov syndróm II typ

 • Bifázické T vlny (V2-V3)
  • Prvá časť je pozitívna, druha negatívna
 • Minimálne ST elevácie < 1mm
 • Pacient má Wellensov syndróm II typ
  • Ide o kritickú stenózu proximálnej RIA
  • Pacienti sú často asymptomatickí a cca do týždňa dostanú predný STEMI
Critical proximal LAD stenosis, Wellens syndrome

Peter Blahút
techmed@techmed.sk