TECHmED

Peter Blahút

KT z Výtokového traktu ľavej komory

Idiopatická komorová tachykardia


Komorové tachykardie z výtokového traktu


KT z výtokového traktu ľavej komory


EKG a KT z výtokového traktu ľavej komory



Komorová tachykardia z výtokového traktu ľavej komory



Komorová extrasystola z Výtokového traktu ľavej komory



Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory



Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory