TECHmED

Peter Blahút

Srdcová pamäť (Pamäťové T vlny)

Akčný potenciál a EKG


EKG (zvod V6) a Akčný potenciál


Srdcová pamäť


Srdcová pamäť a EKG


Široký QRS komplex
Sínusová rytmus a Pamäťové T vlny


EKG a Pamäťové T vlny
WPW syndróm (Typ B)Pamäťové T vlnyPamäťové T vlny