TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Ta vlna

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Ta vlna

Ta wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Depolarizácia a Repolarizácia komôr


R and T wave, ventricular depolarization, repolarization, elecrical vectors

Depolarizácia a Repolarizácia predsieni


P Ta wave, atrial myocardiu depolarization, repolarization, atrial electrical vectors
 • Depolarizácia predsieni
 • Repolarizácia predsieni
  • Smeruje od endokardu ku epikardu (rovnako)
   • V myokarde predsieni má akčný potenciál všade rovnakú dĺžku
  • Vektor (+) smeruje ku endokardu (naopak)
  • Vzniká široká plochá až negatívna Ta vlna

Ta vlna


ECG atrial depolarization P wave without QRS complex

ECG atrial repolarization Ta wave without QRS complex

EKG a Ta vlna

 • Najčastejšie je izoelektrická

 • Plocho-negatívna Ta vlna:
  • Začína na konci P vlny
  • Hĺbka < 2mm
  • Šírka < 320ms (8 štvorčekov)
   • Môže presahovať až 180ms (4,5 štvorčeka) za QRS
  • PTa interval (začiatok P vlny po koniec Ta vlny)
   • < 440ms

 • Je prekrytá QRS komplexom
 • Dobre ju vidno, ak tesne po P vlne nenasleduje QRS:

ECG Ta wave amplitude, atrial repolarization

ECG Ta wave duration, atrial repolarization

Ta vlna a ST segment


ECG ST segment measurement 80ms after J point and PQ interval

Izoelektrická Ta vlna

ECG isoelectric ta wave ECG Ta wave and measurement ST segment, ST elevation, ST depression

Izoelektrická Ta vlna ST segment


Plocho-negatívna Ta vlna

ECG negative Ta wave ECG negative Ta wave and measurement ST elevation, ST depression

Plocho-negatívna Ta vlna ST segmentECG atrial repolarization Ta wave and sinus tachycardia

Ta vlna a Sínusová tachykardiaECG sinus tachycardia, negative - inverted Ta wave

Ta vlna a Sínusová tachykardiaECG sinus tachycardia, nagative Ta wave and ST depression

Ta vlna a Sínusová tachykardia, ST depresieECG negative Ta wave after P wave, second AV block Mobity (2:1)

Ta vlna a AV blokáda II. stupňa (2:1)ECG negative Ta wave and sinus tachycardia

Ta vlna a Sínusová tachykardia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk