TECHmED

Peter Blahút

Syndróm dlhého QT intervalu

Akčný potenciál a QT interval


Kanalopatia


EKG a Syndróm dlhého QT intervalu

Predĺžený QT intervalPredĺžený QT interval a Torsades de Pointes


Kongenitálny Syndróm dlhého QT intervaluGenotyp EKG krivka Porucha
kanála pre
Výskyt (medzi
kongenitálnym LQTS)
Spúšťač
Torsades de Pointes
LQT1 kálium 30-35% Fyzická záťaž
LQT2 Kálium 25-30% Emocionálny stres
LQT3 Nátrium 5-10% Spánok

Asociované LQT syndrómy


Získaný Syndróm dlhého QT intervaluKongenitálny syndróm dlhého QT intervalu (LQTS 1)Kongenitálny syndróm dlhého QT intervalu (LQTS 2)Kongenitálny syndróm dlhého QT intervalu (LQTS 3)Získaný syndróm dlhého QT intervaluZískaný syndróm dlhého QT intervaluZískaný syndróm dlhého QT intervaluZískaný syndróm dlhého QT intervaluZískaný syndróm dlhého QT intervaluZískaný syndróm dlhého QT intervaluZískaný syndróm dlhého QT intervaluZískaný syndróm dlhého QT intervalu a Torsades de Pointes